Strona główna

Komornik Przysucha

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Przysusze Cezary Galiński

Dane Kancelarii

ul. Krakowska 42
26-400 Przysucha


NIP: 6010055922

Przyjmowanie interesantów

Wtorek: 8:00-17:00

Godziny pracy

Poniedziałek: 9:00-15:00
Środa-Piątek: 9:00-15:00

Sposoby spłaty zadłużenia

Kontakt

tel: (48) 312 14 78
e-mail: przysucha.galinski@komornik.pl
Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika. Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Kancelaria posiada dostęp do baz danych:
System ten umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników.
Platforma Usług Elektronicznych ZUS umożliwia elektroniczne wyszukanie w bazach danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o dłużniku.
Elektroniczne postępowanie upominawcze, w ramach którego można złożyć do komornika wniosek online o wszczęcie egzekucji.
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej pozwala na elektroniczną wymianę danych pomiędzy komornikiem a organami administracji publicznej.
System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, zawiera informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce i kierowcach posiadających uprawnienia do kierowania.
Elektroniczne księgi wieczyste – system służący do poszukiwania nieruchomości dłużników na terenie całego kraju.
Komornik Przysucha