Apelacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze Cezary Galiński może zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych może prowadzić postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikom z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy, oraz spraw w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Sprawy mogą być przyjmowane z właściwości następujących Sądów Okręgowych oraz podległych im Sądów Rejonowych:
  • Sąd Okręgowy w Lublinie,
  • Sąd Okręgowy w Radomiu,
  • Sąd Okręgowy w Siedlcach,
  • Sąd Okręgowy w Zamościu.
Komornik Przysucha