Rewir

Kancelaria Komornicza znajduje się we właściwości Sądu Rejonowego w Przysusze. W obrębie poniżej podanych gmin i miast prowadzone są egzekucje ze wszystkich możliwych sposobów, również z nieruchomości:

  • 26-425 Odrzywół,
  • 26-414 Klwów,
  • 26-414 Potworów,
  • 26-411 Rusinów,
  • 26-434 Gielniów,
  • 26-400 Przysucha,
  • 26-422 Borkowice,
  • 26-625 Wolanów,
  • 26-432 Wieniawa.
Komornik Przysucha
Kancelaria
ul. Krakowska 42
26-400 Przysucha